Fotografie voor Blink Educatie

Blink Fotografie!

Voor educatieve uitgeverij Blink in 's-Hertogenbosch, ontwikkelde ik een reeks foto's ten behoeve van hun website www.blinkeducatie.nl

Siep schenkt drakenlimonade...

Siep schenkt drakenlimonade...

In de loop van dit jaar wordt de eerste reeks uitgebreid met tientallen beelden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, waarmee we de visuele identiteit van Blink Educatie onderstrepen. Irma Bulkens Fotografie deed een beeldvoorstel aan Blink Educatie, benaderde scholen en regelde de benodigde toestemmingen a) om te mogen fotograferen en b) voor het gebruik van de portretten op de website van Blink.

Ik deed - uiteraard! - de fotografie, maar dus ook de productie van de fotografie. Samen met de ontwerpers van Blink werken we toe naar een eindproduct waarin content en design elkaar versterken en aanvullen.