Keper ontwerpt met Kroost…

… een geometrisch stilleven
Marokko

Marokko

In de rij van drie foto’s die illustrator Leonie Verbrugge en ik kozen voor ons onderzoek is dit nummer twee.

Een foto die ik maakte op een reis door Marokko, in een berberdorpje in het Rifgebergte. Ik trof er een scène die mijn aandacht trok. Een zorgvuldige compositie in de vorm van een in de zon uitgestalde waterkan en zeepje. Alsof het water aan het opwarmen is voor de wasbeurt die nog komen gaat.

Het patroon in het mandje onder de waterkan waren voor Leonie aanleiding voor het toevoegen van geborduurde geometrische vormen. Het deed haar denken aan vormen die ze vroeger maakte met een spirograaf. Geïnspireerd? Hier kun je zelf aan slag.

Haar kleurgebruik baseerde ze op de zachte pastels van de objecten in de foto.

We vinden het overigens interessant te zien hoe de ruimtelijkheid van deze foto en de geometrische bewerking (wederom met naald en draad, I love it!) ervan een beetje met elkaar botsen in dit beeld.

 Wat vinden jullie? Laat het ons weten, vinden we leuk!

Volgende week weer een nieuw beeld in de reeks Keper ontwerpt met Kroost.

 

Leonie Verbrugge / Keperontwerp / www.keperontwerp.nl

Irma Bulkens / Studio Kroost / www.studiokroost.nl

Fotografie voor Blink Educatie

Blink Fotografie!

Voor educatieve uitgeverij Blink in 's-Hertogenbosch, ontwikkelde ik een reeks foto's ten behoeve van hun website www.blinkeducatie.nl

Siep schenkt drakenlimonade...

Siep schenkt drakenlimonade...

In de loop van dit jaar wordt de eerste reeks uitgebreid met tientallen beelden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, waarmee we de visuele identiteit van Blink Educatie onderstrepen. Irma Bulkens Fotografie deed een beeldvoorstel aan Blink Educatie, benaderde scholen en regelde de benodigde toestemmingen a) om te mogen fotograferen en b) voor het gebruik van de portretten op de website van Blink.

Ik deed - uiteraard! - de fotografie, maar dus ook de productie van de fotografie. Samen met de ontwerpers van Blink werken we toe naar een eindproduct waarin content en design elkaar versterken en aanvullen.

Keper ontwerpt met Kroost...

…. Een paradijsvogel!
Paradijsvogel

Paradijsvogel

Vanuit persoonlijke belangstelling voor elkaars werk en de vraag hoe onze disciplines fotografie en grafisch ontwerp zich tot elkaar verhouden, werken illustrator Leonie Verbrugge en fotograaf Irma Bulkens de komende tijd aan een gezamenlijk beeldend onderzoek.

We vragen ons af hoe mijn fotografie en Leonie haar illustraties elkaar zouden kunnen versterken of beïnvloeden, en zoeken daarbinnen naar een raakvlak tussen foto en illustratie. Voor nu hebben we drie fotografische beelden gekozen waarop Leonie een illustratieve bewerking heeft toegepast.

Met de vrije hand en ruimte aan het experiment, werken Leonie en ik verder aan een serie geïllustreerde foto’s. Of fotografische illustraties. We dagen elkaar uit ons eigen werk te tonen in combinatie met dat van de ander.

Op zoek naar nieuwe vormen en een nieuwe beeldtaal. Die we op termijn willen aanbieden. Hoe en wat? Wordt zeker vervolgd!

Vandaag laten we de eerste zien. Paradijsvogel. Een foto die ik maakte in Studio Kroost, gaf Leonie de associatie dit beeld nóg meer kleur en expressie te geven.

Ze koos ervoor het fotografische portret op een ambachtelijke manier te bewerken, met de hand, analoog, deels met aquarel en deels door erop te borduren. Waardoor het platte vlak ruimtelijk werd en het beeld daarmee geen foto meer.

Bijna jammer dat we het nu opnieuw hebben moeten fotograferen om het hier te laten zien…. ;-)

Paradijsvogel   

Paradijsvogel

 

Benieuwd welke kant het op gaat met onze kruisbestuiving? Houd ons in de gaten! In de volgende post meer onderzoeksresultaten.

Leonie Verbrugge / Keperontwerp / www.keperontwerp.nl

Irma Bulkens / Studio Kroost / www.studiokroost.nl